Bertram D. Brochmanns

TOTALITETSØKONOMISKE SAMFUNNSREGNSKAP

Bertram D. Brochmann satte opp sitt samfunnsregnskap slik illustrasjonen vider. Professor Ragnar Frisch fattet stor interesse for dette oppsettet, men da han selv utledet sin egen økonomiske modell fra BDB's ideer (noe han bl.a. fikk Nobel-prisen for), utelot han et meget viktig element i regnskapet: nemlig systemets kostende - dvs. hva det koster å ha et statsapparat i drift).

Rent økonomisk sett er det klart at Norges virkelige nasjonalinntekt bare skapes av det reale næringsliv (se høyre side av ill.): jordbruk, fedrift, skogbruk, fiskeri, industri, håndverk og bergverk, utnyttelsen av naturrikdommene, samt skips- og luftfartstjenester overfor andre nasjoner.

Tenk så over den økonomiske forvirring som naturnødvendig må oppstå når samfunnets FAKTISKE UTGIFTER (se venstre side av ill.) feilaktig blir betraktet som inntekter og beskattet som sådanne.

En annen illustrasjon av hvordan det økonomiske systemet egentlig fungerer er utarbeidet av Dag Ove Johansen og kalles Økonomi-pyramiden .

Du kan lese mer om dette i Bertram D. Brochmanns bøker, som du kan bestille fra Bondes Forlag i Ørsta eller låne i mange av landets biblioteker, eller lese om i avisen han grunnla i 1931, Samfunnsliv .

Ingeniør Gjert E. Bonde's bok "Totalitets-økonomien", gir en meget god innføring i Brochmanns økonomiske modell for et bedre samfunnsregnskap. Deler av boken skal med tiden legges ut på internett.

 

Tilbake til Samfunnsliv

Til Magazinet Fabula