Aktuelle bøker fra

Bondes Forlag

 

Kan bestilles fra
BONDES FORLAG,
v/ Dag Ove Johansen

Trygve Hoffs vei 2,

8250 Rognan

Tlf.: 93850411

 

eller direkte fra Samfunnslivs tidligere redaktør via e-mail:

Dag Ove Johansen

 

NB! De fleste av disse bøkene finnes også i mange av landets biblioteker. Ofte er

de blitt magasinert og er ute av lånesirkulasjon. Disse bøkene kan du sikkert få

gratis hvis du spør på biblioteket!

 

 

Nyutgivelsene ”Kunsten å lese Bibelen” og den engelske versjonen av samme,

”The Art of reading the Bible” kan kjøpes direkte fra

Dag Ove Johansen

 

Bøkene kan være utsolgt fra lager. Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe….

 

1.Bertram Dybwad Brochmann:" Nytt lys over livet", (innb) kr. 250,-
2. BDB: "Veien til det nye land", I. "Åndsrevolusjon", kr. 250,-
3. BDB: "Veien til det nye land", II. "Bevissthetslivet", kr. 250,-
4. BDB: "Veien til det nye land", III. "Eksakt vurdering og verdilære", kr. 250,-
5. BDB: "Veien til det nye land", IV. "Nøklene", kr. 250,- (Utgitt med tilskudd fra Chr. Mikkelsen)
6. BDB: "Veien til det nye land", V. "Verdens Frelser I", kr. 300,- (BDB's ungdomsbok, innholdende hans livsprogram)
7. BDB: "Veien til det nye land", VI. "Verdens Frelser II", kr. 300,-
8. BDB: "Til mentalundersøkelse", kr. 300,- (utgått)

9. BDB: ”Bibelen og naturvitenskapen” (256 sider, heftet) kr. 200,-
10. Sivilingeniør G. E. Bonde m. fl.: "Populær innføring i fremtidens samfunnslære. Logokratiet" - 4 bind á kr. 250,-
11. BDB: "Åpent brev til Rikskansler Adolf Hitler" (1937), kr. 50,-
12. BDB: "Realøkonomi kontra fiktivøkonomi", kr. 25,-

13. G.E.Bonde: ESSAYS  (innb.) kr 400,-


14. G. E. Bonde: "Totalitetsøkonomien" - 3. utgave kr. 150,- (27.06.2014: få eks. igjen) Norsk nyutgave planlagt utgitt 2015, engelsk versjon 2015)

15. BDB: ”Kristus i samfunnet” (nyutgave planlagt utgitt 2015, engelsk versjon 2015)


16. Bent Lindwall: "Konsten att läsa Biblen", kr 150,- (27.06.2014: få eksemplarer igjen)
20. Ole Røyseth Brende: "Det pengeløse Samfund", kr. 100,-
21. Anders Ryste m.fl.: "Nytt lys over samfunnslivet" Hefte I - II - III, kr. 50,-

23. A. Fagereng:"Dekapitalisering og desentralisering", kr. 10,-

25. Einar Mikkelsen: "B. Dybw. Brochmann og hans ettermæle", kr. 100,-
26. Dag Ove Johansen: "Jesusbomben" (en kritisk gjennomgang av Matteus-evangeliet), kr. 20,-


29. Anders Ryste: "Den nyorienterte skole", kr. 100,-
30. Anders Ryste og Aase Brenne, Bertram Dybwad Brochmann Minnebok, kr. 250,- (27.06.2014: få eksemplarer igjen)
31. Anders Ryste m. fl.: "Troen på fiktivene", kr. 70,-
32. Anders Ryste m. fl.: "Fredens Sosiologi", kr. 70,-

 

TILBUD:

35. Anders Ryste: "I begynnelsen var diskusjonen", kr. 100,-

36. Anders Ryste: "I helhetens lys", Tilbudspris kr. 50,- (heftet)

            37. Anders Ryste: "Ny livsorientering i Norden", tilbudspris kr. 50,- (heftet)

38. Anders Ryste: "Under ein høgare himmel", tilbudspris kr. 50,- (heftet), kr. 100,- (innbundet)

39. Dag Ove Johansen: "Johansens åpenbaring", (essay/noveller), tilbudspris kr. 50,- (heftet)

40. Bertram D. Brochmann: KUNSTEN Å LESE BIBELEN (nyutgave 2007 -  heftet 462 s.) : kr. 100,-

41. Bertram D. Brochmann : THE ART OF READING THE BIBLE (engelsk versjon av BDBs hovedverk, 430 sider - heftet) : kr. 100,-

 

PORTO KOMMER I TILLEGG

 

Tilbake til Samfunnsliv