presenterer

Dette er en illustrasjon av hvordan det økonomiske systemet fungerer idag. Det ikke-realverdi-produserende arbeidslivet i 2.etasje av pyramiden samt topp-etasjen med statsadministrasjonen sluker så mye av det som det realverdi-produserene folket produserer at det enorme byggverket før eller senere vil bryte sammen og begrave hele 1.etasjen. Det er grenser for hvor stor belastningen kan bli. I det lange løp vil skottene briste og skape et økonomisk sammenbrudd vi ikke har sett maken til i historien.

Det er viktig å finne ut hvordan det økonomiske samspillet fungerer i virkeligheten. Når reelle utgiftsposter blir til inntekter i samfunnsregnskapet, må det gå galt.


Tilbake til Samfunnsliv

Tilbake til Totalitets-økonomien

Til Magazinet FABULA