LISTE OVER B.D. BROCHMANNS FOREDRAG

 

Talene som er markert, er lagt ut på nettet. Flere følger etter hvert…

 

 

Disse foredrag/taler finnes også samlet på en CD i mp3-format. Kan bestilles hos mailto:dagoj@online.no for kr. 150,- pluss porto. Lengden av foredraget i parantes etter tittel/tekst.

 

Foredrag-01: Oppbygning av en ny kulturepoke (7.11.1950, Oslo) (1:26:42)

 

Foredrag-02: Hva er et åndsstyrt samfunn i praksis? (9.11.1950, Oslo) (1:26:32)

 

Foredrag-03: Kunsten å lese Bibelen (12.11.1950, Oslo) (1:02:06)

 

Foredrag-04: De økonomiske interessemotsetningene mellom øst og vest (14.11.1950, Oslo)(1:12:06)

 

Foredrag-05: Samfunnsøkonomiske dilemmaer i lys av den universelle økonomi (18.11.1950, Oslo) (1:29:54)

 

Foredrag-06: Nye ideer – et nytt ideal til ungdommen selv (1:23:19)

 

Foredrag-07: Hvorfor er verden så pessimistisk? (Oslo 1953) (1:06:19)

 

 

Bertram Dybwad Brochmann på Facebook

Bertram D. Brochmann

Kort innføring i Bertram D. Brochmanns lære og livssyn

Om B.D.B. i Norsk Biografisk Leksikon

Totalitets-økonomien

Økonomi-pyramiden 

 

 

BDB.JPG