Sosialpsykologisk avis

Nr.7.1997 - 62.årgangEr det kvinden der skaber verdenssituationen?(generelt sett)


av Johanne Kjeldsen

Hejrens love - kundskabsforgiftning ( generel set). Vær flink - hold masken.
Hejrens konventionelle love, er stive og ikke særlig sjove. Mit barn/næste er du gift? - sidder hun med sit høgeblik, holder orden på de konventionelle loves skik, sidder alle mekanisk og stift???
Evas forførende evner uden lige, sød og rar så alle må vige, gevaldige brudekjoler og hosebånd, fører hun Adam med sikker hånd, ud af PARADISET, ind i selvcentreret rige, ser ikke de mange der må lide, fører ham ind i ægteskabets tosomhed, hvor der regeres i krig og fred??? holder du stift de konventionelle love, gør' som flertallet, lægger dig til at sove??
Holder du hjem, mand og børn under hejrens lov nr. I perfektionisme??? hejrens lov nr. 2 er moralisme (ER DER NOGEN SOM SKILLER SIG UD)??? hejrens lov nr. 3 vær sød og rar, selvom løgnen bedrager, hejrens lov nr. 4 vær smart og modern (slank) bliv verdensfjern, uden jordforbind, hejrens lov nr. 5 køb stort og billig, vær på rabatter villig, støt forbrugerrismen, løb efter mammonismen (pengeguden), hejrens lov nr. 6 gælder arbejde og uddannelse, følger alle strømmen??? hjernkundskabsforgiftnings dannelse??? hejrens lov nr. 7 hendes ynk' over de syge og anderledes udseende, således er hendes afkom, da heldigvis ikke blevende, hejrens lov nr. 8 lad munden løbe, kast ud fortsat tenens svøbe, hejrens lov nr. 9 kom sammen med de rigtige folk, snak om de andre, vær tolk, hejrens lov nr. 10 sidder alle på torneroseslottet og sover, som hun stadig overvåger???
Kvinden, hejren har fået magt, men tar' sig ikke i agt, for medaljens bagside (væmmelige, uhyggelige) hvor mange kommer til at lide, (sult, nød, vold, krig, forurening, druk, stofmisbrug, spekulation, specifikation, ubalance, matriel overflod, idioti, psykisk vold).
Så følger hun barnet i skole, barnet lær' sin ole-bole, barnet lær' under flertals' styre, (demokrati) at slette sin "sjæl" for den store konventionelle uhyre, når barnet blir' voksen må det albuer bruge, for næsten at udsuge.
At Adam og Eva tror de to herrer kan tjene og tilbede, det gir' dog en værre hede.
Eva og Adams matrielle indadskaben uden lige (gudsforladt) gør at verdenssituationens kundskabstræsforgiftning uhyggeligheder stiger.
Bli' ærlig og oprigtig, det må være vigtig, tal ud fra SJÆLENS STEMME (midtpunktet i dig selv) for sandheden at fremme. Vogt dig for pengeguden at tilbede (afguden) den vi har givet styrke, sikken lede. Vi må lære at tage ansvar for alt det vi gør. Følg ikke den ydre distance, men lyt til den indre balance.
Stem hele tiden "sjælen", tænd lyset, tryk på kontakten, forbindelsen til Gud, at livets træ atter for os alle må springe ud. Vi er midt i Skabelsen.


Magnetpolskifte - en moderne dommedagsvisjon


av Dag Ove Johansen

I våre dager strides de lærde om årsaken til klimaendringene skyldes menneskeskapt aktivitet eller naturgitte endringer i jordens magnetfelt på bakgrunn av jordens indre liv og solens påvirkning. Nå viser jordens forhistorie at den er blitt utsatt for utallige dramatiske klimaendringer, helt uten menneskelig innsats.

Funn av fossiler viser at klimaet på vår klode har endret seg fra tropisk til arktisk og tilbake igjen en rekke ganger. Kulldriften på Svalbard hadde f.eks. vært helt umulig om ikke tropisk regnskog hadde vokst der en gang langt tilbake i fortiden. De mange istidene forteller også om en klode som har endret sin akse i forhold til solen flere ganger eller har blitt utsatt for så massive vulkanutbrudd gjennom lengre tid at alt sollys er blitt stengt ute.

Brå nedfrysning
Nå viser også forskningen på dette området at disse omslagene til forverrede værforhold noen ganger har skjedd så brått at en rekke dyrearter er blitt nedfrosset i løpet av få timer. I Alaska og Sibir er det i områdene rundt polarsirkelen funnet hundretusener av store pattedyr i tette grupper i permafrosten, helt intakt med kjøtt og pels og med det siste måltid i magesekken før de stupte i frostdøden i løpet av noen timer. Dette skjedde for omkring 11.000-12.000 år siden. I mange århundrer før denne katastrofen var klimaet i Sibir meget gjestmildt med frodige sletter og nesten 30 meter høye frukttrær. Her vandret både sabeltanntigrer, kameler, hester og mammuter omkring i stort antall. Mammutene døde så brått i dette klimaskiftet at plantene de hadde i magesekken fremdeles var ufordøyd - planter som blåklokker, smørblomst og villbønner, noe som ikke finnes i Sibir idag.

Ny klimaendring
Det er mange lignende eksempler på dramatiske endringer i klimaet på jorden og alle viser tilbake til en meget nær sammenheng mellom jordens indre liv og solens syklus. Det er ting som tyder på at de mange tegn på klimaendringer vi opplever idag skyldes dette nære samspillet og ikke, som mange av dagens moteriktige forskere hevder, menneskeskapt aktivitet som bl.a. forurensende industri og bileksos. Forskere ved Boston University kunne nylig i det vitenskapelige magasinet "Nature" fortelle at plantene på den nordlige halvkule avslutter sin vinterdvale 7 dager tidligere nå enn på 70-tallet. Et økende antall av flom, jordskjelv, vulkanutbrudd osv. viser at kloden igjen er på vandring inn i en tidsalder med store endringer i klimaet. Flere og flere forskere begynner nå å sette solen i fokus for denne endringen, en endring som skyldes meget sterke elektromagnetiske krefter fra bl.a. solproteburanser og solflekker. Og det stilles spørsmål som:

* Hvorfor strander hvaler i stort antall verden over?
* Hvorfor finner ikke brevduene lenger hjem?
* Hva er årsaken til de tusener av deformert frosk i bl.a. Nord-Amerika?
* Hvorfor slås flere og flere kommunikasjonssatellitter ut?
* Kan det faktum at gamle lavamasser i samme område har så vidt forskjellige magnetretninger, skyldes en rekke hurtige magnetpol-skifter i løpet av få dager?

Gammel kunnskap om solens hemmelige liv
I 1995 utkom boken "The Mayan Prophecies" skrevet av Adrian Gilbert og Maurice Cotterell. Forfatterne beskriver hvordan maya-indianernes meget avanserte kalender forteller at dette folket på en eller annen uforklarlig måte hadde tilegnet seg en meget eksakt kunnskap om solflekk-syklusene, noe vår tids astrofysikere burde tatt lærdom av. Forfatterne utforsker samtidig den populære myten om Quetzalcoatl og dens utgangspunkt i mayaenes ideer om sol-syklusen. De visere videre forbindelseslinjene mellom den før-Columbianske sivilisasjonen i Sentral-Amerika og Den gamle verden, særlig Egypt. De avslører også at Maya-kalenderen spår vår egen sivilisasjons undergang, "Jaguarens tidsalder", ved den femte og siste "sol"'s slutt den 22.desember år 2012. Dette skyldes, ifølge Cotterells solflekk-teorier, en plutselig reversering av jordens magnetfelt.

Magnetpolskifte
Ifølge Mayaene byttet solen sine magnetiske poler den 12.august 3114 f.Kr. Som en konsekvens av dette må også jorden skifte poler, men dette skjer meget forsinket i forhold til solens polskifte. Etter Mayaenes kalender vil jordens magnetfelt endres dramatisk 22.desember 2012. De hevdet dette ville føre til slutten for jordens sivilisasjoner slik vi kjenner den.
Forskere sier at det ikke er helt enkelt å forutsi hva som vil skje hvis jorden skifter magnetpoler, dette fordi det er helt avhengig av hvordan skiftet skjer. Skjer skiftet langs den gamle magnetpol-aksen, vil det ikke få særlig store konsekvenser. Det mest sannsynlige er imidlertid at magnetpolene foretar en rask vandring rundt jorden. Et slikt "vandrende" polskifte vil få enorme konsekvenser, slik den norske forskeren Roger Aak beskriver det:

"Jorda snurrer rundt sin akse som går gjennom de geografiske polene. Denne aksen slingrer frem og tilbake, noe som er årsak til årstidene. Ved et "vandrende" magnetpolskifte vil denne slingringen bli ekstremt forsterket. Jorda, som er deformert (flattrykt ved polene) på grunn av rotasjonen, vil plutselig begynne å deformeres etter et stadig skiftende mønster fordi rotasjonsaksen vil forflytte seg. Jordskorpa vil bryte opp på uttallige steder mens magma vil flomme ut gjennom bruddene. Jordskjelv som ikke ligner grisen vil gjennomryste hele jordoverflate i flere hundre år, alt mens jorda stabiliserer seg sakte men sikkert til sin opprinnelige tilstand. Sola vil gå opp og ned til ville tidspunkter, f.eks. opp midt på natta og ned midt på dagen. Elver vil to ganger i døgnet renne bakover og to ganger i døgnet renne forover. Slik kan det bli hvis Mayaene får rett i at jordas magnetpoler bytter plass. Unektelig skremmende!"

Roger Aak avviser selv at klimaendringene idag skyldes menneskenes aktiviteter. Han setter i løpet av året i gang et større forskningsprosjekt som skal underbygge hans teorier om at solflekk-syklusen er den eneste årsaken til jordens utallige klimaendringer.

Det nye årtusen
Det har alltid vært spekulert omkring dommedag i forbindelse med overgangen fra ett årtusen til et annet. Her har nesten alle religioner sine myter. Maya-indianerne var intet unntak fra denne regelen. Bibelen, som er den kristne verdenenes hellige bok, viser til en rekke profetiske spådommer som kan minne om Mayaenes endetids-spådommer. Forskjellen mellom de bibelske profeter og Mayaene er at sistnevnte hadde tilgang på en astronomisk kunnskap som selv dagens vitenskapsmenn kunne missunt dem. Deres kalender hadde et tidsspenn på tusenvis av år men den var likevel like nøyaktig som vår datastyrte tidsregning anno 1997.

Det nye årtusen vil vise om deres kalender er til å stole på.


Superkapitalisten G. Soros slakter røverkapitalismen!


av Even Lorch-Falch

Ingen i verden har tjent seg en større formue på rå spekulasjon enn ungareren George Soros. 17 år gammel flyktet han etter krigen til London, der han var gateselger og koffertbærer, og studerte samtidig økonomi og filosofi. På 50-tallet dro han til USA, der han slo seg opp til å bli en av verdens rikeste menn på ren spekulasjon. Hans finansimperium er verdt ufattelige milliarder dollar. Ved siden av driver han humanitær og filantropisk hjelp i Øst-Europa og Sør-Afrika, og et fond omsetter 350 milliarder dollar i året.

Vi kjenner Soros best som spekulanten som skapte valutakrisen i Europa i 1992, der både lire, pund og nordiske kroner ble knekket, til tross for at myndighetene kjempet imot. Soros er en av de finansmagnater som står over regjeringenes kraftanstrengelser. Han er sterkere enn folkets representanter og parlamentene. Han tjente 1 milliard dollar på dette "røvertoktet" i 1992. Noe av det samme har gjentatt seg hittil i år, selv om statsministeren påstår at de stygge markedskreftene ikke har noe nakketak på oss her i Norden. Men Soros og finansfyrstene har taket på oss, samme hva politikerne våre innbiller oss.

Nå vil Soros denne ubarmhjertige og kyniske spekulasjonen til livs. Han skriver at dette må gjøres ved politisk styring og inngrep, for sivilisasjonen er truet. Han har skrevet i en rekke av verdens fremste aviser. "Dagens Nyheter" i Sverige trykte artikkelen hans over 2 helsider i januar -97. Han hevder at finansmarkedet er både ineffektivt og irrasjonelt, der deltakerne etteraper hverandre i stedet for å se på økonomien saklig og nøkternt. Som politisk system er den spekulative økonomi farlig. Vi gjør klokt i å lytte til verdens superkapitalist, denne onkel Skrue i kjempeformat, for vi har hittil bare fått en forsmak på denne røverkapitalismen, som Arne Finborud treffende karakteriserer den i Dagbl. 17/1 -97. Dagens Næringsliv kritiseres for bare å ha "et hånlig gjesp" til overs for Soros dystre spådommer. Vi har hørt Trygve Hegnar spå en råere kapitalisme også hos oss, fulgt opp av markedssjongløren Hans Geelmuyden. Vi tvinges til å innrette oss i et stadig tøffere internasjonalt marked. IAsia fins få politiske skranker, og her kan man virkelig boltre seg fritt, som man har gjort det i USA.

Vi skal merke oss Soros' ord om at kapitalismen og markedskreftene er en større trussel mot demokratiet og det frie samfunn enn kommunismen. Samfunnet må bygge på andre verdier enn de som skapes i økonomien. Verden er i ferd med å styres av en røverkapitalisme som skaper uro og etniske motsetninger. Den undergraver det stabile, liberale samfunnet. Soros avskriver faktisk også de økonomiske teoriene. Nettopp disse skaper grobunn for spekulasjoner i markedet.

Livet holder hver dag dommedag over menneskenes tro, tanke, livssyn og handlemåte. Det er livets store anskuelsesundervisning som i dag foregår i det man kaller den "hårde skole". - Akkurat som "klossmajorer" kan frembringe kortslutning i en elektrisk kraftstasjon, høster vi verdenskrig, sult, nød og død som uavvendelig resultat av det vi har sådd: griskhet, maktbegjær og pengebegjær. Vi høster i det fysiske det vi har sådd i det åndelige; i våre tanker og vårt hedenske livssyn!


Dåpen, "den rette"

av Andreas J. Mandelid

Av alle stridsspørsmål mellem de forskjellige grupper innen "Kristenheten" er vel striden om den rette dåp det største, og vel det stridsspørsmål som har bragt mest sorg, lidelse, anfektelse og forvirring, troende i mellom. Årsaken til dette er mange, og de som er mest ivrige i det de forfekter, har som regel liten eller ingen kjennskap til de fakta som må ligge til grunn for overbevisning om dåpen.
Skal vi komme til en holdbar oppfatning, må vi først ut fra en helhetsvurdering av de nytestamentlige skrifter komme fram til hva dåpen er, og det den ikke er, så vi legger det i dåpen som Ordet legger i det, ikke mer og ikke mindre.
Vi kommer ingen vei ved å sette det ene ord opp mot det andre, løsrevet fra sin sammenheng. Vil her og nevne at det i vår norske Bibel er bevislige oversettelsesfeil, som vi kommer fram til senere. Må først komme med et råd til alle, at vi respekterer andres syn og overbevisning, og at all meningsutveksling om emnet må være søken etter sannheten (virkeligheten) som ligger i dåpen.

Historisk sett må vi regne med at det var gruppen i Israel som praktiserte dåp før Johannes Døper, men dåpen vi har med å gjøre må regnes fra Johannes av. I Johannes evg. kap. 1, v. 25 står der: Hvorfor døper du da, når du ikke er Messias, og heller ikke Elias, og heller ikke profeten?
Av dette må vi trekke den slutning at de som ventet på Messias, og det gjorde den overveiende del av Israels folk, de regnet med, og forventet at Messias skulle døpe. Johannes svarer i vers 26: Jeg døper med vann.
Det resterende av svaret på folkets spørsmål får de fra Johannes dagen efter, vers 33 samme kapittel: Han er den som døper i Den Hellige Aand.

Enda sterkere går dette fram i Markus kap. 1, vers 8: Jeg har døpt Eder med vann, men Han skal døpe Eder med den Hellige Aand. Her må vi medgi at Johannes gir Dåpen i vann den rette plass, han reduserer eller demper folkets forventning til seg selv og sin vanndåp, også den vanndåp folket forventer av Messias må vi vel ha lov å si han reduserer, i og med at han retter folkets oppmerksomhet på dåpen i den Hellige Ånd og ild.
I Ap.gj. kap. 1 vers 5 sier Jesus selv: Johannes døpte vel med vann, men I skal døpes med den Hellige Ånd og ikke mange dager etter.
Jesus nevner ikke her dåpen som disiplene hadde utført (Jesus døpte ikke selv) men gjør som Johannes, retter oppmerksomheten mot åndens dåp. Av Lukas 3.16 går det fram det samme, likeså i Matteus 3.11: Jeg med vann, Han med Ånd og Ild.

Hva var da Dåpen i vann som Johannes forkynte? IMarkus 1.4 står: Således stod døperen Johannes fram i ørkenen og forkynte "omvendelsens dåp til syndenes forlatelse. Luk. 3.3: Og han (Johannes)kom rundt i hele landet om Jordan og forkynte "Omvendelsens dåp til syndenes forlatelse". Her må det stå klart for alle at det ikke var dåpen i vann som var grunnlaget for Johannes' budskap om syndsforlatelse. Da må vi snu opp ned på alt som Bibelen beretter om dette. Grunnlaget for syndsforlatelsen finner vi i Johannes ev. kap. 1 vers 29: Se der Guds Lam, som bærer verdens synd.
Hovedinnholdet i budskapet som Johannes hadde fått fra Gud var at Han som hadde makt til å forlate synder, var i vente og at han skulle gjøre folket oppmerksom på ham. Det var - Han som Ånden kommer ned over og blir over, han er den som døper i den Hellige Ånd. Johannes trodde Gud og vendte folkets blikk mot Han som skulle bære all verdens synd opp på treet - altså vendte folkets oppmerksomhet fra seg selv, sitt verk (Vanndåpen) og mot det verk Gud skulle gjøre og utføre ved Jesu lydighet. Det var troen på dette Guds verk som var grunnlaget til at han forkynte omvendelsens dåp til syndenes forlatelse så å si på forskudd. Johannes skulle berede folket og skulle gjøre det skikket til å ta imot Herrens frelsesverk ved Messias. Johannes forkynte omvendelse og syndsforlatelse. De som trodde og tok imot og erkjente, fikk anledning til å vedkjenne seg dette og bekjenne det utad om sin omvendelse. De vitnet for alle gjennom at de ble døpt, at de ikke var gode nok som de var, men var syndere og trengte syndsforlatelse, og trengte til Guds frelse i Messias' frelsesverk.

Oppgaven til døperen Johannes var: Å berede Herren et vel skikket folk - et folk som var skikket til å ta imot Guds frelse i Kristus, et folk som ikke var godt nok som det var, til tross for at de påberopte seg å være Guds eiendomsfolk, et folk som hadde pakt med Gud og løfter fra Ham. Løftene til Israel som folk var betinget, betingelsen var at de gav akt på Herrens røst og var lydige mot den. Israels folk hadde ikke holdt seg etter pakten, men brutt denne og var under Dommen for sin misgjerning. Johannes sin dåp ble derfor en erkjennelse av skyld og brøde, en fallitterklæring over seg selv som Guds folk og sin omvendelse fra egen gjerning ved å holde loven, en erkjennelse av at de som folk ikke hadde nådd fram til det de kunne og skulle blitt. Det positive her er at Johannes' dåp ble en flukt til det ubetingede løfte fra hagen. 1. Mosebok 3.15 via eden til Abraham. 1. Mosebok 22.16-18 og de løfte som var tilsvaret David. Ap.gj. 2.30.
Altså, det ubetingede løfte - løfte om Kristus - løfte om "Ætten". Johannes sin oppgave og dåp ble da å vende folkets blikk og søken fra Moseloven som de var paktbundet av, og mot Kristus der Gud utlignet all gjeld, alle lovbrudd, all synd og muliggjorde at menneskene kunne bli nye skapninger, gjenfødt av Ord og Ånd og kunne settes inn i et helt nytt fellesskap, en ny pakt.
Legger vi noe annet i Dåpsbevegelsen som Johannes var leder for, er jeg redd for at vi legger noe til det som Bibelen overleverer.
Den kristne dåp - menighetens dåp - dåpen på Jesu befaling - Matteus kap. 28 vers 19, har det sanne grunnlag. Ap.gj. 2.38. Peter sier påPinsedag til jødene: Omvend Eder og en hver av Eder la sig døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse. Så skal I få den Hellige Ånds gave.

Her må vi ikke la Peters budskap om dåp skygge over det egentlige i Peters tale. Det egentlige i Peters tale er at den Kristus som Gud hadde sendt var blitt krossfestet av jødene på jødenes åndelige lederes initiativ og tilskyndelse, og at Gud hadde oppreist Kristus fra de døde og satt ham ved sin høyre hånd i det Høye, og av sin Fader hadde fått den Hellige Ånd som var lovet. Så utgjød han dette som de så og hørte. Det var ikke døping i vann de så og hørte, men at dette var oppfyllelsen av et løfte (ubetinget) gitt av Gud ved profeten Joel kap. 3.1-5. Dette slutter med at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst, altså, det var løftets oppfyllelse som var det sentrale, og i dette løfte finner vi ikke dåpen nevnt.
Dette skulle vel være så tydelig at det blir vanskelig å ta feil her. Det står ikke i Joel at hver den som blir døpt skal bli frelst, men at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Det vil da også bli umulig å forstå Peter derhen at meningen er å legge syndsforlatelse, frelse og gjenfødelse i dåpen, da det i vers 41 i samme kapittel står:De som nu tok imot hans Ord; DET VIL SI ORDET om Jesu død og oppstandelse, ordet om løftet og dets oppfyllelse, disse blev døpt og tillagt (regnet med) i det nye fellesskapet, menigheten. Fra nå av er dette fellesskap Guds eiendoms folk. Det første blir tatt bort og det innsettes et annet. Hebr. 10, 9 og 10: Se jeg kommer for å gjøre din vilje. Han tar bort det første for å innsette det annet og med denne vilje er vi helliget ved ofringen av Jesu Kristi legeme en gang for alle.
Det er her tydelig å se den Kristne Dåp og dens betydning. De som tar imot det nye som Gud har gjort, det vil si Ordet fra Nasareth, Jesu vidnespryd som er profetordet Ånd. Ap.gj. 19.10. Dette vidnespryd ble forkynt ved de vitner Jesus selv hadde tatt seg ut. Den som tok imot dette budskap, kunne ikke annet enn felle den dom over seg selv at de var totalt fallitt, ikke gode nok som de var. De erkjente at de trengte til å bli nye mennesker. Den samme dom var de nødt til å felle over det fellesskap, det samfunn de tilhørte, den gudsdyrkelse de utførte og at de som Guds utvalgte folk hadde forfeilet sitt mål, nemlig å bli til velsignelse for alle folkeslag og kjempe fram Guds rike i verden.

De måtte videre erkjenne det Gudsbilde de hadde dannet seg ikke var holdbart lenger. Øye for øye og tann for tann holdt ikke lenger og at de uten det frelsesverk Gud hadde utført var redningsløst fortapt og at de måtte la seg frelse fra denne vanartede slekt. At øksen lå ved roten av deres samfunnstre og at det skulle felles de grener som ikke bar frukt. De skulle hugges av og kastes på ilden. Dåpen ble et offentlig vidnespryd om at de vendte seg fra det gamle og mot det nye. Rom. 11.7 og 17. (Les hele kapitlet). Dåpen ble og en bekjennelse utad at de hadde valgt og godtatt Det Nye, en bekjennelse for alle, både personlig og samfunnsmessig, at de hadde tatt imot Ham. Joh. Ev. 1.12-13, en bekjennelse at de var født av Gud.
Når vi da tar situasjonen i betraktning, at de ble døpt i Jesu navn, han som et par måneder før var avlivet som folkeforfører, forstår vi at dette ble dåp i den mening Jesus taler om i Mark. 10.38.
Dåpen ble et skille mellom det gamle og det nye. Ved å la seg døpe tok man avstand og begrov det gamle, det personlige som det samfunnsmessige. Og dåpen er i sitt symbol også oppreisning til det nye personlige liv, og blir inngangsdøren til det nye fellesskap, nytt åndsinnhold.
Konsentrert kan det sies at for den døpte ble det innvielse til det nye fellesskap, og for menigheten en godkjenning og mottagelse av den døpte. Både den døpte og menigheten dømte dermed det gamle fellesskap med omskjærelse og lovbud til å være gammelt, avfeldig og ikke godt nok
. Dette er den nye pakt. Og så Hebreerbrevet.


Rikdom som ensbetydende begrep for lykke

Hvorledes fyrstene omgikkes jødene i deres diaspora - deres utlendighet

av Gunhild Hansen

Helt fra oldtiden av har makthavere og fyrster kjempet for å tilegne seg større landområder, i håp om å vinne mer rikdom, og dermed lykke. Rikdom sto som den høyeste form for lykke. Mange glemte at om de fikk en alvorlig sykdom, med store smerter, så hjalp ikke rikdom til større glede.
I middelalderen blev enkelte konger tvunget til å la sitt land bli vasallstat, ved lens-ed, som oftest til en tysk-romersk keiser. Undersåttene ble da påtvunget tunge skattebyrder.
Den svenske dosent, Hugo Valentin, har skrevet i sin bok: "Det jødiske folks skjebne", at enkelte kurfyrster tvang jødene til å kreve inn skatt for seg. (Valentins bok kom først ut på svensk, ble senere oversatt til dansk og utgitt av dansk Gyldendal forlag 1947.)

Valentin skriver at "jødene blir privateiendom" (side 39). For at jødene skulle få oppholdstillatelse i landet, måtte jødene forplikte seg til å kreve inn skatter og avgifter for kurfyrsten. Kunne ikke undersåttene betale i rett tid, skulle det utstedes skyldnerbrev med pålydende renter. De kristne hadde, etter en overenskomst i Nikea, år 325 e. Kr. at det var forbudt å ta renter. Kurfyrstene viste seg å være utrolig slue, de visste hvordan de skulle håndtere dette problemet, som kristne hadde de sjøl ikke rett til å kreve renter, men de kunne presse jødene til å ta renter av de kristne. Fyrstene stillet som betingelse at jødene skulle drive åger, at dette var i samsvar med Mose lov. Moses påbød jødene at de ikke måtte ta renter av hverandre, av sine egne trosfeller, men de fikk lov å ta renter av de "fremmede", de som tilhørte en annen tro. Jødene fikk heller ikke lov til å vise barmhjertighet overfor fyrstenes gjeldsofre. De ble straks jaget ut av landet ved minste tegn på medlidenhet med de gjeldstyngede undersåtter. Sjøl sto fyrsten frem for folket med en pen skuespillermaske, med et nådigt og humant ansikt. Han skulle ikke oppfattes som en ågerkar, imens så folket med skrekk og angst på de forskjellige jødiske skatteoppkreveres ankomst, og hadde ikke folket kontanter, så ble det skyldnerbrever med renters renter, og neste omgang tvangsauksjoner og utpantning. Valentin skriver at kurfyrsten kunne låne ut sine jødiske skatteoppkrevere til andre fyrster. De brydde seg ikke det minste om at de dermed skapte jødehat.

Valentin skriver at de forgjeldede masser la jødene for hat, og på dette grunnlag sette igang forfølgelser mot jødene, drepe dem, og ødelegge skyldnerbrevene.
Mot slutten av året 1300 prøvde de rike handelsmenn i Firenze å skape et moderne bankvesen, men da måtte de få avkriminalisert forbudet mot å ta renter. De ledende kristne ville ikke oppheve renteforbudet, inntil året 1425 da pave Martin den femte opphevet renteforbudet. Budskapet om at en fritt kunne kreve renter av lån, uten å risikere straff, ble av kjøpmennene mottatt med jubel.
Jacques Coeur, den borgerlige leder av Frankrikes finanser, danset av glede. Han drømte om å kunne ordne opp med kongens finansvesen og få pengeverdiene til å yngle. Den frydefulle tilværelse for Jacques Coeur fikk en ubehagelig vending. Den franske kong Karl den syvende hadde en elskerinne som han følte seg så knyttet til. Hun het Agnes Sorel og skulle ha et svært pent utseende. I året 1450 døde hun helt plutselig, og kongen mistenkte Jacques Coeur for å ha ryddet henne av veien. Kongen lot Jaxques Coeur fengsle, men Coeur klarte å rømme. Han søkte tilflukt hos paven og ble godt mottatt. Paven utnevnte ham som kommandant for et maritimt korstog.

Økonomen Rikardo har skrevet og fortalt at i middelalderen brukte gullsmedene å oppbevare verdisaker for folk, og også yte lån, ikke mot renter, men en godtgjørelse, gebyr m.v.
Etter året 1531 spredtes bank og børs rundt om i de fleste europeiske land.
I sin bok:"Pengeutlånerne". (Tiden, norsk forlag 1982) skriver Anthony Sampson at i femtende og sekstende århundre utstyrte all import av gull fra Latin-Amerika en betryggende pengeenhet til Europas banker, som tillot omfattende kredittekspansjon." (Sitat slutt.) Sampson nevner ikke noe om at mesteparten av gullet, fra Latin-Amerika, var røvet gods. De fleste av oss kjenner til den del av historien.
Den danske kong Fredrik den tredje ansatte i 1664 Christoffer Gabel som rentemester, og for å ta hånd om statsanliggender, og for dette ble han adlet. Han hadde også hjulpet til med å innføre eneveldet i 1660. Ved rentesystemets gjeninnførelse (dette systemet var gammelkjent i oldtiden), oppsto store økonomiske kriser med jevne mellomrom av år.

I 1873 oppsto en økonomisk krise. Sammenbruddet skjedde på Wienerbørsen, og en langvarig depresjon fulgte. Noen historikere forsøker å forklare alle disse økonomiske krisene med å tolke krisene som en slags "bølgebevegelse". Først oppnåes høykonjunktur - så nedover igjen mot bunnen i depresjonens bølgedal.
Der var kriser i både 1901 og i 1907. Etter en rekke konkurser gikk Knickerbocker bank fallitt, som skapte nesten sammenbrudd på New York børsen. Morgan sammenkalte møter mellom finansfolk og et møte varte en hel natt. Der ble skaffet tilveie støtte til utsatte banker, og i 1911 ble Federal Reserve System opprettet. Der ble også innført strenge restriksjoner på sparekundenes uttak. På tross av alle disse tiltakene kom den verdensomspennende krisen i 1929. Mellom årene 1929 og 1933 falt antall banker i USA fra 25.000 til 18.000. Ialle land førte denne krisen til arbeidsløshet med tragedier for det jevne folk.
I september 1931 ble truffet en avtale mellom tyske skyldnere og utenlandske kreditorer. 3,5 milliarder Riksmark skulle tyske skyldnere betale kreditoriene i utlandet, og etter septembers utgang var der igjen 3 milliarder riksmark som skulle betales, som ikke kunne dekkes. Der ble truffet en avtale mellom tyske banker og utenlandske banker som kaltes: "Stillhalte" (holde stille), det vil si - at kreditoriene skulle vente med sine fordringer et halvt år, og litt senere ble der bedt om ytterligere betalingshenstand.
Grekenland var også ille ute. I 1930 måtte gjeldsutbetalingene til utlandet stanses.

Barna, rundt om i Europa, led hardt under denne krisen. De fikk ikke mat nok, og tuberkulosen florerte. INorge dukket der opp tuberkulose-sanatorier i alle tettsteder og byer. Som halvvoksen var jeg øyenvitne til all elendigheten. Rett som det var vaiet flagg på halv stang på en eller annen skolegård, en av elevene var avdød, på grunn av tuberkulose. Mødrene satt ofte og sydde til langt på natt. De som ikke sjøl eide symaskin, leide en av eldre slektninger. De klarte å betale husleie og strømregninger, men der var ikke nok penger til skikkelig mat, så tuberkulosen tok overhånd. Eldre irske forfattere skriver om sine redselsfulle minner fra arbeidsløshetstiden i trettiåras Irland. De tror at irlendere ble hardest rammet, men det rammet arbeidsfolk både i Egypten og i Australia. Omtrent hele jorden over.
Den australske forfatteren David Malouf har skrevet og skildret de fryktelige og vanskelige økonomiske forhold som herjet i Australia i tretti-årene. Gripende er det når han skildrer en ung jente, som nettopp er kommet ut av skolen, med glimrende karakterer, plutselig var så heldig å få arbeid i en butikk. Faren hennes var blitt arbeidsløs og to brødre var uten arbeid, så den lille summen hun tjente gikk med til å holde liv i familien. Uheldigvis kom hun en dag tre minutter for sent inn i butikken, etter en spisepause, og ble straks oppsagt. Hun var helt knust av sorg og hun strigråt, for nå kunne hun ikke hjelpe sin familie. Videre skildrer Malouf hvordan arbeidsløsheten terroriserer folk. De blir nervøse, anspente og kranglete. Mann og kone kommer i trette, noen ganger fører det til håndgripeligheter. Folk må flytte fra sine pene hjem til mer utslitte leiligheter med utedo. Det hender at ektemenn trøster seg med alkohol, til enda verre belastning for familien. Husmødrene syr kjoler og skjørt til den del av befolkningen som enda har arbeide. Malouf forteller om en ektemann, som i beruset tilstand griper noe av symaterialet og vil ødelegge det, antagelig i desperasjon over at han ikke kan skaffe midler til familiens underhold. Mangelfullt kosthold og nervøse plager skaper sykdom. Like grusomt som bombing av folk, hus og hjem, er denne terroren som markedsmekanismen undertiden er mestere i.


Hallo Anders Ryste

av Rolf Høstmark

Jeg hører at du har trykket to av mine innlegg. Takk skal du ha. Men - du har en tale som i høy grad forskrekker. Der går det frem at du har sovet i kirken både under forelesningen om Jesus og under den om suggestibiliteten. Uhøflig også! Siden du greide å sove under den om suggestibiliteten, må den ha gått langt over ditt hode, kanskje over hodet på resten av forsamlingen også.Det er nemlig aldri tidligere, noe sted i verden holdt en tilsvarende!
Du burde vite - nu! - at vi har ikke den evne til å velge eller til å forandre mentalitet. Dette sørger psykopatene for. Vi har ikke den frie vilje som du innbiller det. Når så mangelfull viten er representert i Samfunnslivs redaktør, er det forståelig at abonnentantallet går ned og ned i takt med nødvendig manglende kunnskapsoppdatering.
Jo da, man visste! Jesus fødsel er virkelig markert på et trinn i den oppstigende gang i pyramiden. Den videre utvikling i verden likeledes.
Du bruker stadig benevnelsen Kristus hvorfor? Kristos Å soloppgang etter vintersolverv, er et ord kjent på mange sprog og annektert av Paulus. Nei, Jesus var den geniale videnskapsmann. Israels anerkjente konge (Herodes) var en usurpator - dertil den Salvede Messias. Hvorfor gjøre han til noe annet AR -?
Den mentalitetsforandring som du etterlyser og som du og dine har gått inn for i Samfunnsliv - lar seg altså ikke frembringe ad de veier som du gir uttrykk for. Den stemmer ikke med den menneskelige psyke. Heller ikke kan du ad den vei redusere enn si eliminere psykopatenes innflytelse - som du altså viser at du og vel dine, av deg utvalgte - medredaktører - heller ikke. Samfunnsliv er ute. Profetenes ord står fast. Gaia selv overtar - for en tid - styringen. Den vil eliminere psykopatene og frembringe den nødvendige mentalitetsforandring.
Jeg ber Sidsel Emmy skrive dette over med maskin, så det blir leselig, og sende deg det - og jeg ønsker at du trykker det.

PS: Jeg må for fullstendighets skyld legge til at jeg selvsagt er fullstendig klar over at antallet tilmeldte medlemmer eller abonnenter ikke uttrykker noe som helst om tiltakets kvalitet.DS.


Fyrtårnprinsippet!

av Anders Ryste

Du beskylder meg for å ha ført Ny Livsorientering v/Samfunnsliv utfor stupet. Hvor mange abonnenter har avisa nå mot hva den hadde? Vi var jo en gang 50.000. Mindre kan ikke gjøre det.
La meg da svare slikBDB gjorde det selv. Du vil finne det i hans Sosiologisk Tidsskrift fra 50-åra. Noenlunde slik sa han det og skrev det:Sisyfusstenen er falt tilbake dit hvor den lå. Vi har ca 300 betalende venner igjen. -
Disse hundretals betalende fikk Bonde overlevert. Da så jeg i 1966 tok over fra Bonde, var tallet øket noe, men ikke med så mange. Og i dag er tallet igjen blitt noe større. Håper så at du i denne tiden er å finne blant de som ivrig betalte og støttet?
Når et politisk parti legges ned og virksomheten videre, baseres på Nyorienteringens ånd alene, da kan vi heller ikke være så mange i tal. Som fyrtårnet sprer sitt lys, skal vi spre våre nye tanker, men vinden blåser jo den vei den vil. Under disse forhold så skulle alle som har tatt opp i seg BDB's tenkemåte vite at med ånden følger risikoen til å løpe feil. I en livskraftig åndsbevegelse finnes der da heldigvis de som kan lede på sporet igjen.

Vi må høre på profetene, sier du.Visst hører vi på profetene, men vel ikke som spåmenn, men som rasjonelle tenkere! Nylig finnes på forsiden av Samfunnsliv dekalogen fra Moses sammen med Samuels utfyllende ord. Ikke har jeg sett eller lest noe fra deg hvor du tar frem denne eksistenskunnskapen for menneskesamfunnet og holder den forklaret opp for et samfunn i krise. Profetordet har ånd og innhold!!Bruk det ikke som spåmannskunst.
Jesus Kristus kom, ikke for å berette om Gaia, men om ånden i mennesket. Døperen som vel også var profet, erkjente at han ikke en gang var verdig til å løse Kristi skolisser.
Dybwad Brochmann beretter i et moderne, realistisk språk just det samme som hin mester. Og han gjør mer: Han forklarer synden som bomskytning. Han tar synden bort og setter tilgivelsen inn ved å høyne bevisstheten så menneskene på alle plan omsider lærer å forstå hva de gjør. Dermed opphører dommedagen og alle de forferdelige scenariene for menneskene som du pisker frem. Kampen er å høyne bevisstheten, ikke å slå menneskene ned i støvlene! Har ikke dette nedrige vært gjort nå i snart 2000 år. Det er på høy tid at religionen og politikken oppklares og fjernes ved å lære all verden at også menneskesamfunnet er underlagt iboende lovmessighet. Lovmessigheten må oppdages og etterleves: "Din vilje skje på jorden, slik som i himmelen".

På korset sa Mesteren: Tilgi dem - tilgi menneskene og deres autoriteter hva de gjør, for de vet det ikke. De er uvitende om synden på alle plan, men mest på det kollektive. De kjenner ikke risikoen ved å være Guds rike arvinger. De vet ikke hvor lett det er å gjøre penger levende, institusjoner til naturgitte størrelser og å gjøre tjenerprinsippet om til et maktprinsipp med evig liv.Er det psykopater alle sammen? Noen kanskje, men de byggverk de har reist er gått i oppløsning for hver tredje eller fjerde generasjon historien igjennom, slik det skrevet står, noe slekten i sin blindhet ennu ikke har oppdaget!
Med disse ord kan både du og alle de som vil tilbake til astrologien og overtroen, som kaller seg værprofeter, børsprofeter og kanskje kan benevnes som naturpsykopater, stikke av. Der finnes ikke plass for ukontrollert, subjektiv fantasi i Guds Rike.Slik sa de det både BDBog hans læremester J.K.
Samfunnsliv står nu frem som den eneste avis i verden som 100% har liv og fortsettelse ved at en utholdende flokk venner, venner som ikke lot seg skremme, støtter opp. De har funnet frem til Guds usynlige skapende indre og lar dermed sin orientering være sin munns tale ved ånds skrift og handling.
Som fyrtårnet i verden, trenger vi ikke den store flokken. Vi trenger å få utløst menneskets skapende kreativitet for høyning av bevisstheten og dermed skape et nytt samfunn. Da får vi samhold og samdrektighet i den nye ånden.


Varning för överstatlig "riksbank"

av Nils Rydström, Wärdesbladet, Moheda, Sverige

Under denna rubrik skriver Peter Larsson, Träby, i en insändare i Svenska Dagbladet 1997 - 03.10. och påvisar, helt riktigt att det inte är sant, som man ofta hävdar i den finansiella pressen i Sverige, att den amerikanska Federal Reserve System är USA:s Riksbank, utan en kartell av privata banker, som genom en kupp 1913, fick total ekonomisk kontroll och makt över USA:s stat och regering.
Peter Larsson varnar i sin artikel för att om det planerade EMU genomförs i Europa, med en centalbank. ledd av oavsättliga befattningshavare, så kommer samma finansiella privatinteressen , som äger och kontrollerar den amerikanska s.k. "Riksbanken ", att få den totala makten även över den europeiska unionen.

Men vad Peter Larsson synbarligen inte känner till, det är att vi i Sverige, troligen sedan kreuger-kraschen 1932, har exakt samma finansiella förhållande i Sverige, som infördes i USA 1913 - d.v.s att det finan siella banksystemet, samt storföretag och andra stora kapitalägare, har den absoluta ekonomiska makten över både den svenska Riksbanken och den valda regeringen. Att det förhåller sig på det sättet bevisar sig ju faktiskt själv genom att den svenska Staten/Riksbanken har en s.k. Statsskuld på en biljon 300 miljarder - vilken VARJE ÅR löper med en räntekostnad på över 100 miljarder!
Ochdet interessanta är att den största delen av dette gigantiska belopp är upplånat INNOM LANDET - av banksystemet och andra finansiärer, storföretag och enskilda kapitalägare som köpt statsobligationer.

Att det ligger till på det här sättet kan man klart och tydligt läsa i en nio sider lång artikel i Socialdemokraternas egen Arbetarkalender, org. 1934 på sidorna 205 till 213, unwer rubriken: RÄNTA OCH RÄNTABILITET. Inledningsvis påvisar författaren Erik Kårestam, att kravet på att allt kapital skall "förrenta sig ut ett tvångsläge, men fortsätter med fölgjande dagsaktuella syntes: "En annan och kanske den mest räntebefrämjande form av tvång, ligger i sättet för riksbankens finansierade sedelutgigning. Denna är ordnad, att utgivningen av nya värden, (sedlar, utskrivna summor via dator. Förf. kommentar) ej finansieras direkt av riksbanken utan indirekt från samma bank genom förmeding av förut reavärdeängande mellanhänder och som för denna överflödiga mellanhandstjänst betingar sig räntesatser, vars storlek bestämmas av de lånevökandes efterfrågan på finansieringsmedel." Så långt Erik Kårestam. Det här påvisar vilkan katastrof det var för svenska staten när man överlämnade åt den s.k. "Marknaden" att bestämma räntan på statens upplåningsbehov.

Men Kårestam skriver vidare: "Tvångsföreelserna "ränta" och "räntabilitet är abnormiteter som skulle växa bort av sig själva, om produktionen (Näringslivet, hushållen, familjerna. Förf. anm.) vore ändamålsenlig finansierad." D.v.s. direkt från riksbanken utan ovan rubric. mellanhänder - bankssystemet och andra. Men Kårestam fortsätter med följande beska kommentar, som gäller fullt ut även nu 1997: "Det nuvarande finansväsendet är mest avsett att vara ett uppbrödsverk för räntan, och som sådant fungerar det utmärkt tack vare ett intimt samarbete med exekutiva myndigheter."
Varje sunt tänkande människa, som inte är total hypnotisrad av "Penningdjävulens" suveräna makt - som Johan F. Kjellén uttryckte det i en skrift utg. 1938 - måste ju ganska enkelt kunna räkna ut, att utan oven rubic. helt onödiga mellan händer (Banksystemet) så skulle ju den svenska Riksbanken genom endast en omlägging av det ekonomiska tänkandet - genom att tänka i form av realvärden som naturtillgångar och duglig arbetskraft, som vi har ett enormt överflöd på i Sverige, f.n., i stället för att BETALA UT 100 miljarder i räntor av de s.k. "skattebetalernas" pengar, ha denne summa som INKOMST, förutsatt att man väljer att ha kvar räntesystemet, eller bibehåller en fast utlånsränta på 3 procent som vi hade i Sverige från 1950 och långt in på 1960-talet.

Avslutningsvis kan jag inte underlåta framhålla att Olof Palme synbarligen under sine studieresor bland det enkla fattiga folket i USA, efter avslutade studier, studerat det amerikanska ekonomiska systemet, som fanns inskrivet i USA:s författning allt ifrån deklarationen 1776 tills då det avskaffades 1913. Det var därför han ofta talade om sin avsikt att införa "Ekonomisk demokrati", samt i en TT-intervju med Sven Thiessen 1984, efter 15 år som partiledare, tydelig och klart förklarade att han ville "Bryta duldets makt att förtrycka" och därigenom avskaffa arbetslösheten och därav fölgjande fattigdom.
Men han gick än nu längre: Han vågade sig på att kringgå ovan relaterade mellanhandssystem vid riksbankens utgivning av nya värden. Detta meddelades i en TV2 Rapportsänding, troligen efter hans återkomst som statsminister i början av 1980-talet. Där meddelades helt kort följande: "Olof Palme lät trycka 100 miljarder i sedlar, lånade ut dem och tjänade tolv miljarder i ränta, som överfördes direkt till statskassan." Punkt och slut. Ingen kommentar och totalt tyst i pressen om detta tilltag, där han tydligt och klart "satte fart på Sverige" med denna åtgärd, som uppenbart var ett brott mot det gällande mellanhandssystemet, som alltså sedan länge finns, inte bars i USA, utan även i Sverige och sannoligt inom hela EU.


Verdens redning

Dostojevskis profeti

av Svein Otto Hauffen

Dybdesynet vårt er sløvet.
Av materialismen i hverdagsstøvet.

Hva vismann Dostojewski sier
- som næringsvett - usett - fortier -

Kan innsiktsskues gjennom vyer,
av den som sinn og syn fornyer:

"SKJØNNHETENSKALREDDEVERDEN"
Ved Kristus - i sannhet -
til frelse på ferden.

Hvem frelses - uten skjønnhetslengsel -
fra heslighetens dyrefengsel?

Skal frelsens veksthåp gå fortapt
fordi vi er for selvforgapt?

Skjønnhetsglede er til stede
der hvor mennesker evner å se det.
Når vi i skjønnhetssans er rede.

Når vi sinn og syn fornyer,
åpnes syn for skjønnhetsvyer.

Hvor finnes vel en skjønnere juvel,
enn i den skjønne form - den skjønne sjel?


Kollektiv bevissthet

av S. M. Hansen

"Er den kollektive bevissthet mer våken enn politikerne kjenner til"?
Dette spørsmål ble stilt i et radioprogram for noen måneder siden. Programmet var et innringingsprogram som hadde med dyr og deres adferd å gjøre, og programlederen mente spørsmålet kunne være interessant og kanskje kunne bli tatt opp i en annen forbindelse.
Hvem innringeren var aner jeg ikke, men spørsmålet bragte meg jo straks over til BDBog hans bok "Massesjelens hemmeligheter". Kanskje er det slik at den kollektive bevissthet gjennomgår en modningsprosess i likhet med det som skjer i den enkeltes åndsliv?


Filosofi over verden - filosofi over filsofer

av Aase Brenne

Man skal lese mye for man oppdager at man må være kommet inn i et av de svarte hullene i verdensrommet. Brochmann uttalte seg om filosofer. De var mindre pålitelige enn psykologer, nett-opp fordi de talte ut fra egne gjetninger, mens psykologen hadde et visst selvoppklaringsnivå å bygge på. IBrochmanns øyne var psykologien et av de oppmuntrende trekk ved vår tid. Men her bygde BDB på de oppdagelser, nye oppdagelser som han selv representerte, som tydelig og klart viser veien ut fra det mørke, svarte hullet, ut av alle de filosofiske overlegninger dvs. villspor som de har tegnet opp for oss. Men først når man er kommet langt på det dybdepsykologiske plan, kan man oppfatte dette, sier BDB. Inntil da vil man gjerne skjule sitt hode som strutsen, eller flykte fra det nye lys som kattugler og andre lyssky vesener, når de på avstand merker at deres illusjoner trues eller at deres drømmeland forsvinner som aftenrøden på himmelen (s. 12 i "Bibelen og naturvitenskapen".)

Det gamle som smuldrer bort i verdensbyene, er bare det gamle romerske hedenskap. Alt sammen beror på årtusengamle illusjoner og drømmerier. "Den indre monolog og den ute i verden mellom oss:Så bliver det mellom oss helt avgjørende at holde denne tale fast, fordi det er i den at vi i virkeligheten fins". Men skal vi gå ut fra det standpunkt hvorfra BDB taler, så er det dette at også talen der ute kommer fra psykologiske vesener, og dersom talen der ute kommer fra vesener som ikke er seg selv bevisst, så kan vi ane de verste følger for hele menneskeheten. "Virkeligheten" kan bli den vi minst aner oss.

Når man ser på den filosofiske debatten, så er den langt unna forståelsen av det psykiske, både enkeltindividet og helheten, fordi man altså har oversett den betydning som helheten (samtalen der ute) - hvilket grunnlag den har, så har man mistet det psykologiske poeng, og derfor alt surret som skyves frem som det store og hellige, men alt tyder på at det går mot slutten på den gamle kulturen, så da BDB la grunnlaget for å forstå betydningen av "samtalen der ute", som altså går inn i det enkelte individ og utgjør "virkeligheten". Men virkeligheten, kan vi tro at filosofiske debattanter kjenner denne?Eller er den bare en slags samtale som aldri tar slutt?Men denne samtalen vil ta slutt engang, når befolkningen slutter å låne øret til den og anser at "samtalen" er tidtrøyte og intet annet, ja, den ligner på den fortiden hvori man diskuterte om englene hadde vinger, og der var det nok av "samtaler" skulle vi tro. Ennå går jo folk og peker opp i den blå luft, når de snakker om Gud. Om presten også gjør det, blir det verst for ham selv. Dommens dag er forlengst inntruffet, det kan vi se av de bitte små forsamlinger i kirker og bedehus. Og nå også innen partier og organisasjoner. Denne "dommens dag" felles av befolkningen sjøl, som er gått trøtt av "tidtrøyte" både ute i samfunnet og inne i de store læreanstalter. Da skriker man opp:Kulturen går under. Og det gjør den, utelukkende fordi mennesker går trøtt av gamle gjentagelser, om enn servert i et bedre (eller verre) språk enn tidligere. Her gjelder det vår oppfatning av virkeligheten, og nåde oss om vi ikke vil vite noe nærmere om denne. Da forsvinner vi faktisk inn i "det mørke hull" engang for alle, hvorfra ingen redning fins. Der inne er det vår tids lærde kan utfolde seg best, og dem om det.


KUF refser sokneprest Lyngmo

kommentar til bispevigslingen i Kautokeino

av Velaug Lie

På første side i avisen "Dagen" den 19. mars d.å. kunne man lese følgende, jeg siterer:"Sokneprest Olav Berg Lyngmo er kalt inn på teppet i departementet til "tjenestlig samtale". Departementet kaller bispevigslinga av Børre Knudsen i Kautokeino for "høyst utilbørlig" og truer med å reise avskjedssak mot Lyngmo hvis han ikke avlyser vigslinga".
Dette er harde ord, men harde ord uten kraft!
For nå vil det samme departement som dokumenterte seg selv som en "forbryterbande" gjennom Juklerødsaka, dømme andre!Departementet, KUF, Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet, sendte nemlig Arnold Juklerød til Gaustad sinnssykehus som politisk fange høsten 1971 for å skjule egne grove forbrytelser. KUFs (dengang KUD) forbrytelser bestod i en organisert ulovlig nedleggelse av ca. 1500 skolekretser over det ganske land.
I boka "Kjempers Ødeland" av Niels Chr. Geelmuyden kan vi lese om KrF's mann Tor Holtan-Hartwig, politisk sekretær til nå avdøde statsråd Kjell Bondevik, som var en meget sentral person i den ulovlige skolesentraliserings-galskapen som fant sted. Holtan-Hartwig var nabo til Gaustads mann, professor Nils Adolf Retterstøl som "tok i mot"Arnold Juklerød ved tvangsinnleggelsen for å "behandle" ham til å godta og innrette seg etter Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets ulovligheter.
Men etter stort press fra Arnold Juklerød og hans venner måtte KUF innrømme sine ulovligheter, - dette til tross for at Sivilombudsmannen satte alle kluter til for å lage om KUFs grove lovbrudd til lovligheter!
Jeg vil også nevne at Arnold Juklerød klarte å få en nyttig presentasjon av vårt rettsvesen som han kalte for rettsuvesen. Når Arnold Juklerød tok rettssak mot Nils Adolf Retterstøl i 1987 for frihetsberøvelse ble Arnold Juklerød dømt "symtomfri sinnssyk". Dette selvfølgelig for å vise at makta rår uansett i vårt "demokrati"!
Nei, hverken Olav Berg Lyngmo eller andre lovlydige borgere har noen som helst plikt til å respektere eller innordne seg en forbrytermakt!Så lykke til med bispevigslinga i Kautokeino 6. april!


Tilbake til SAMFUNNSLIVs hovedside