Norgesavisen

Organ for mental, sosial og økonomisk nyorientering

Nr. 7

1.august 2001

66. Årgang

  • VÅRT MÅL: Et fritt, levende, selvvirksomt samfunn.
  • VÅR METODE: Selvkontroll og hensynsløs, men objektiv kritikk.
  • VÅRT MIDDEL: Ny livsorientering bygget på Kristusimpulsen
  • MOTTO: Riv ned alle gjerder som skiller menneskene og hindrer dem fra å oppleve og erkjenne våre dype fellesinteresser innenfor vårt felles samfunn. Frem med helhetsfølelsen og totalitetsbevissheten. Ned med partipolitikken og klassekampen. Frem med det frie, levende, selvvirksomme samfunn
  • Dette er noen av stoffet i Samfunnsliv -

 resten leser du i papirutgaven! Abonner! Nå!

STOFF TIL SAMFUNNSLIV

Vi er takknemlige for alt stoff som blir tilsendt Samfunnsliv, både egne innlegg, avisutklipp, bildestoff m.m. Men jeg vil oppfordre flest mulig til å skrive elektronisk i tiden fremover, dvs. bruke PC og sende tekst til Samfunnsliv via e-mail eller lagret på diskett.

Det er kanskje mulig for folk som ikke eier PC å få evt. bekjente eller venner til å hjelpe dem med å overføre fra maskinskrevet tekst(vanlig skrivemaskin) eller håndskrevne manus til PC.

Når det gjelder avisutklipp fra aviser, tidsskrifter eller magasiner, kan selvfølgelig også dette overføres til PC via en skanner eller ved at man skriver det av selv til PC. Mange aviser, tidsskrifter og magasiner har allerede egne Internettutgaver slik at teksten finnes der og kan hentes inn elektronisk via nettet og sendes videre til Samfunnsliv og trykkeriet hos Møre-Nytt. Alt dette vil lette avisarbeidet betraktelig. På forhånd takk til alle trofaste bidragsytere.

Alt som ønskes brukt i Samfunnsliv sendes enten Dag Ove Johansen (Venset, 8200 Fauske) eller Anders Ryste (6150 Ørsta)

 

**************************************************************************

Borgerlønn

 

(Anders Ryste)

 

Internett: http://home.sol.no/~bork/SAMFLIV.HTM

Gjentakende i skrift og tale har Eilv Bakke fra Lillestrøm foreslått Borgerlønn som beste måten å løse eksistensgrunnlaget på for norske menn og kvinner. Men Borgerlønn rører ikke ved selve grunnskadeni fellesskapet, selve det kommunale, fylkeskommunale og det statlige skatte- og avgiftssystemet. Det som bevilges over staten er på forhånd tatt av folket. Tatt med ene hånden og gitt med den andre og med staten som overprofittør. Ingeniør Gjert Edvard Bonde gav ut en bok som han kalte Totalitetsøknomien. Boka var inspirert av BDBs kjente bok "Vurdering og verdilære". Fra disse bøkene fremgår det at et nytt prinsipp må legges til grunn for sosialøkonomien i landene. Nemlig rekneskapsprinsippet, også kalt samfunnsrekneskap! Først når slike rekneskap foreligger, kan budsjettene settes opp. Lønnspostene kommer med som deler av rekneskapene. Dermed gjøres det økonomiske skattesystemet som bygger på pengefortjenesten og lønnen til borgerne overflødig til fordel for samme prinsipp som bedriftene betjener seg av. Lønn utbetales som del av overskuddet i produksjonen, ikke som del av innkrevd pengeskatt til fylke eller stat. Kristus sa til Peter, Gå til sjøen og fisk en fisk. Skatten betaler du av fiskedrettet. Kristus var realøkonom, ikke pengeøkonom slik Bakke er det. Pengeøkonomien skaper bare mer og mer urettferdighet når det gjelder arbeid, liv og lønn. Det vil ikke produksjonsøkonomien i alle sine tjenlige former gjøre. Produksjonen er den skatten vi trenger for å leve. Pengene er kun symboler.

 

 

***************************************************************************

Demonkrati og byråkratur

(Dag Ove Johansen)

 

Norges byråkrati-dødare Jørgen Kosmo har foretatt enkel renovasjon i

det overbefolkede byråkratiet i statlige virksomheter. Papirflytterne er

mange og skaper mer rot enn orden. Likevel er det langt unna kontortettheten

i EU-palasset i Brussel der en regning måtte gjennom 24 kontorer

før den ble klar til utbetaling nærmere 3 måneder etter at den først

begynte runddansen i byråkratiet. Her er det snakk om papirflytting av

dimensjoner, noe som koster enorme summer i dette mammonistiske

tempel.

EU-byråkratene hadde rett til 1800,- NKR i daglige kostpenger. I et

program på TV om EU kom det frem at mange av disse EU-byråkratene

gladelig skrev seg på listen over behovet for kostpenger, men så takket

de for seg og forlot dagens dont lenge før lunsj for å dra hjem til seg

og sine. Men full kostpengepakke ville de ha, selv om de kortet dagen

med mange timer.

Norge har nettopp innført en ny momsreform. Merk navnet: reform.

Dette innebærer jo en forenkling av et tidligere system. Men her stiger

etter hvert kaoset frem fra byråkraturet Norge: debatten internt blant reformistene

førte til mange underlige avgjørelser: uklart tenkt blir uklart

gjort. To-prissystemet for enkelte spisesteder er jo noe av det latterligste

som er oppstått i etterkant av reformkåte byråkraters møtevirksomhet.

Kjøper du boller og kaffe og bringer det med deg, slipper du moms.

Setter du deg derimot ned i kaffeen og spiser og drikker det på stedet,

må du betale moms. Jeg har reist i en del land i Europa og Amerika men

har hittil ikke funnet noe liknende.

Prinsippet "Hvorfor-gjøre-det-enkelt-når-man-kan-gjøre-det-vanskelig

" synes å være overordnet i det norske byråkraturet. De har det

sikkert morsomt under debattene. Flirer en riktig magelatter når de beskriver

reaksjonene ute når illsinte gjester skal forholde seg til to-prissystemet

på kaffebaren. Joda, Kosmo har en formidabel jobb å gjøre

hvis han mener alvor med sin byråkratireform, ellers må man frykte at

demonkratiet litt etter litt titter frem

fra mørke kriker og kroker.

Den nye momsreformen skaper

god ris til egen bak.

***************************************************************************

Hva skjuler Gaustads Massegrav?

(Thore Lie)

 

7. mai 1996 la Aud Bodil Øyhus og Harald Viborg Martinsen

ned krans på de ukjente taternes massegrav på Ris i Oslo. Dette

var den første offisielle markering av taterfolket som døde under

den store forfølgelsen. NB! I massegraven finnes også andre

forsvarsløse mennesker som bl.a. Lebensbornbarna og lobotomiofre,

- sikkert også andre forsvarsløse ofre for Gaustads

grusomheter! Hvorfor markering? En tilfeldighet som så mye

annet! Jo, arbeiderpartimannen, legen, psykiateren, sosialpolitikeren

og rasehygieneren Johan Scharffenberg (1869 1965)

skulle denne våren / denne dagen hedres og bekranses som den

"store guru han var" ifølge AP! ( - og hvor mange tater-liv og

andre liv har JS på samvittigheten (?) - ). Dette likte Romaifolket

dårlig, - og jeg skjønner dem meget godt! Romanifolket ville

hedre sine egne, - derav minnestund 7. mai hvert år kl. 1500,

Ris kirke!

Og i år, 7. mai 2001 - altså 6. gangen, ble det igjen foretatt en

offisiell markering, - og undertegnede tipset Akersposten om

arrangementet, og Akersposten stilte opp, og hjertelig takk for

det!

Det er Gaustad sykehus' "medisinske" eksperimenter fra rett

før og etter krigen som er starttidspunktet, og helt fram til så

seint som til midten av 70-tallet som er årsak til at et utall mengde

forsvarsløse mennesker ble begravet under en navnløs stein,

(massegrav).

Historien til ofrene er hvordan EtterkrigsNorge skulle kvitte

seg med de uproduktive og avvikende. Minusvariantene skulle

systematisk utryddes m.h.t. arbeidsleire, tvangsskolering, barnehjem

og "medisinsk behandling". Gaustad sykehus er ansvarlig

for det siste punktet som også er det mest uhyggeligste!

Håper at rett kommer for rett en dag, - og at ofrene kan bli hedret

som det de bør.

Psykolog og tidligere forsker Joar Tranøy begynte å interessere

seg for massegraven på Ris på begynnelsen av 90-tallet.

Han tok kontakt med Gaustad og den daværende direktør. Resultatet

ble en avhandling: "Forfalskningen av lobotomiens

historie på Gaustad sykehus" offisiell stensil nr. 64 fra UiO. Joar

Tranøy la frem beviser om at 24 prosent av ofrene som ble utsatt

for hjerneinngrep mellom 1941 og 1950 døde, - og dette var

den direkte årsak til at tilgangen på informasjon fra Gaustad

sinnssykehus for Tranøy ble stanset. Kjetil Lund "Lund-kommisjonen

" ble hentet inn til å forsvare Gaustad sitt standpunkt

om å nekte Tranøy innsyn ettervært i Gaustads sykejournalene.

Det hele ble for farlig for Gaustad antagligvis hadde den samme

herr Kjetil Lund fått bundet mandat fra Gaustad om hva han

skulle komme fram til?

Direktør ved Gaustad, Anne-Lise Bergenheim, har uttalt tidlig

på 90-tallet at i hvilken grad CIA og det amerikanske forsvardepartementet

har sponset hjerneforskningen ved Gaustad

sykehus, kan ta flere måneder å finne ut av for Helsedirektoratet.

Og mange dokumenter forefinnes ikke i arkivene, verken på

Gaustad eller i Helsedirektoratet, ja, naturlig nok spør du meg!

Har almenheten siden fått vite hva som skjedde?

En sentral person i dette bildet er hjernekirurg (leses: hjerneødelegger)

Carl W. Semb-Jacobsen! I flere 10-år, 50-, 60- og

70-tallet har han fått hundretusner av dollar fra CIA / FBI for å

foreta såkalte stereotaktiske operasjoner med implementering

av elektroder i hjernen. Diverse sjefsleger ved Gaustad har søkt

i gamle arkiver på sykehuset. Resultater om denne søkningen er

ikke kommet almenheten til kunnskap så vidt jeg vet!, - og ja,

naturlig nok spør du meg. Modum Bads' sterke mann (direktør),

den kristne Gordon Johnsen, plukket ut sine kasus på ordre fra

FBI / CIA m.h.t. LSD-"behandling" og noen av disse ofrene

havnet ettervært hos Semb-Jacobsen på Gaustad for hjerneinngrep.

Noen døde og ligger antagligvis i Ris' massegrav!

Jeg kan ikke avslutte dette innlegget uten å komme inn på

Gaustads "store sønn", direktør, lege, psykiater og professor ( -

du verden - ) Ørnulv Ødegård. Han var mer enn i 50 år den "store

" internasjonale hjerneforskningens far og kontaktperson og

stilte dr. Mengele og andre tyske konsentrasjonsleirleger helt i

skyggen. Ødegård, helsedirektør Karl Evang og statens overlege

i psykiatri Christofer Lohne Knudsen la opp hjerneforskningen

i Norge og den fikk høyeste prioritet.

Hva kan disse stilles til ansvar for? Antageligvis mye, - derfor

"Lundkommisjonen" på 90-tallet på Gaustad! som nektet

videre forskning av psykolog Joar Tranøy!

Ørnulv Ødegård ble oppnevnt som formann i en komite som

skulle lage forslag til ny sinnssykelovgivning, - og Ødegård

fremkom med forslag. Og Ødegård trumpet igjennom til fortvilelse

fra juristene at ordene "alvorlig sinnslidelse" skulle etter

norsk rett være nøyaktig det som lege(ne) fant å legge i begrepet

når ofre ble undersøkt! En gang har dette blitt prøvd rettslig,

- nemlig i Juklerødsaken da retten skulle vurdere om Juklerød

hadde vært "alvorlig sinnslidende". Vi vet at Juklerød fikk rett

i skolesaken 11. august 1995 og som var ene og alene eneste årsaken

for tvangsinnleggelse av Juklerød den 22. november

1971.

Apropos Ødegård: Samfunnspartiets Bertram Dybwad

Brochman skreiv ei bok "Til Mentalundersøkelse" rett etter

krigen hvor han karakteriserte Ødegård som en stor psykopat.

Brochman ble dømt til 3,5 års fengsel for landssvik p.g.a en tale

han holdt ca. 10. juni 1940 (da kampene i Krigs-Norge opphørte).

Ødegård var en av to som skulle mentalundersøke

Brochman. Det gikk som det måtte gå. Psykopaten Ødegård

kjente ingen nåde. Paradoksalt holdt Brochman den "samme

tale" 9. april 1934 uten at noen reagerte, - en kjærlighetstale til

det tyske menige folket etter at Hitler kom til makta i Tyskland

januar 1933. Brochmans kristne forankring var utslagsgivende!

til det tyske folket som ble villfaret av de nye makthaverne.

Med mitt kjennskap til psykiatrien generelt og Gaustad

sinnssykehus spesielt, mistenker jeg Gaustad sinnssykehus for

å skjule gedigne sannheter om uskyldige ofre som i dag ikke tåler

sannhetens lys. Og Gaustad blir beskyttet av systemet; - beskyttet

av politikk, psykiatri og rettsvesen, - en særdeles uhellig

treenighet. En treenighet vi finner i "land vi ikke liker å sammenligne

oss med", som man sier det på Tinget. Men i Norge, i

moderne tid - og like foran våre øyne? Ja!

Det må være enhver borgers rett til å bekjempe at vårt samfunn

blir styrt slik - - - - -

NB! 29. oktober 2001 går sammenslutningen av Lebensbornbarna

til rettssak mot Den Norske Stat! Her dukker det sikkert

opp mye interessant, - også om hva massegrava på Ris

skjuler?

***************************************************************************

Et nytt pengesystem

(Anders Ryste)

 

 

Du skriv mykje i Møre-Nytt, sa ein treffing. Sist skreiv du om eit nytt pengesystem. Men korleis kome over frå de gamle og velbrukte og over til eit nytt og uprøvd? Går det an å byggje bru over frå det gamle til det nye?

Pengesystema er i alle land eit teknisk spørsmål. Pengesystemet byggjer på oppfinningar. Særleg har jødane, som i sin diaspora måtte rømme frå land til land, vore dugande pengeteknikarar. I mange land måtte dei gjerde seg inne i gettoar i otte for dei som kalla seg spanjolar, polakkar, tyskarar og franskmenn. Men det var ille. I slike høve kom den jødiske intelligensen og store oppfinnsomheita til nytte. Obligasjonar, vekslar og sjekkar er jødiske oppfinningar. Med slike handelspapir kunne det handlast, sjølv over stengde grenser. Børshandelen har jødisk opphav. Kva den nye IT-handelen vil utvikle seg til, får tida vise; men hald fast på at gullsmedane var dei fyrste som let smykka sine vandre som gjeldsbevis.

Jødane var også dugande handverkarar. Hatet imot dei skriv seg oftast frå rikdom ved handel. Handel vart til eit nytt yrke. Gjennom mange, lange tider var jord og jordegods det einaste verdfulle, ikkje kroner og øre, eller dollar og pund. Men under slike tilhøve vart det skralt med utvikling. Handelen har sett fart på samfunnet. Kort sagt kan ein seie, at takka vere jødane, har vi etter kvart fått ei ny global verd. Men korleis i dag leggje bak oss eit handels- og pengesystem som etter alt å dømme er blitt ubrukeleg, eit system som ved ca kvart 30. år endar med krakk og konkursar?

Konkursar og krakk fekk vi i 70-80-åra. Det same fekk vi i 30-åra, og i dag skjelv børsane for nye stengde dører. Politikarane kollapsar. Dei ser seg inga anna råd enn å "skape" lønnsame krigar. Krigar som øydelegg ei veksande vareoverflod og dermed hjelper til med å halde pengeøkonomien (fiktivøkonomien) oppe.

Men krigar tolest ikkje lenger! Iallfall ikkje verdskrigar. Den tekniske krigsteknikken gjer vinning og tap umogeleg. Kloten menneska lever på, blir pulverisert. Jødane på Kristi tid hadde også pengar og pengehandel. Dei kalla myntane sine for talentar. Bruken av talentar i handelen sette fart i varebyte og samkvem, men Kristus sa til dei: Det fylgjer med ein stor risiko ved talenthandel. Talentane som eit symbol vert lett forveksla med vara som skal bytast!

Dette var det han såg, då han jaga ut børspekukantane or tempelet. Børsspekulasjonen legg opp til ein tilstand i kulturen der menneska blir gjorde til slavar for avguden Mammon.

Spekulasjonen fremjar hat og misunning, vald og ukultur. Men Kristus vart ikkje høyrd. Ikkje den gongen og heller ikkje no i vår tid. I staden har vi laga oss ein tenkt Kristus langt over skyene.

Men berre det tenkte, er liten hjelp i, så lenge både styresmakter og einskilde i vår handel, vrakar røyndommen som er lagd inn i Kristi ord. Tru det eller ei. Kristi ord gir løysinga på eit nytt pengesystem. Han syner vegen over frå alt som er gammalt og ubrukeleg og til det nye, såvel på det politiske planet som på pengeplanet.

 

***************************************************************************

 

Samfunnsliv på internett

Ved Dag Ove Johansen

Arbeidet med å legge ut Samfunnsliv på internett fortsetter selv om jeg nå også er blitt red. av papirutgaven fra

For hvert nytt nummer som legges ut på internett, annonserer jeg det under Telenors hovedside Kvasir, som er en slags katalog over alt som legges ut på nettet i Norge og resten av Norden. Av og til annonserer jeg utgaven som helhet, men vanligvis annonserer jeg med et par utvalgte artikler fra det nyeste nummeret av Samfunnsliv som kan være av særlig interesse for folk. Denne annonsen legges nesten umiddelbart ut på en midlertidig side som kalles "Innkommende" hos Telenor. Annonsen for Samfunnsliv-artikkelen legges samtidig ut på en side Telenor kaller "30 siste", altså de 30 siste innkommende sider. Slik blir alle som sjekker opp disse to sidene "Innkommende" og "30 siste" gjort oppmerksomme på det nye stoffet i Samfunnslivs siste nummer. Alt dette er gratis, det er jo bare tellerskrittene mens jeg er påkoplet nettet som ruller av gårde, men med lokaltakst er ikke dette så kostbart (ca. kr. 10,- pr. time).

Fra Møre-Nytt har jeg fått opplysninger om at Samfunnsliv er lagret elektronisk på data siden nr. 1-1993. Planen er å legge ut også disse utgavene frem til og med 1996-utgavene. Saken er jo den at Samfunnslivs internettutgave kom ut med sitt første nummer med nr. 2 i januar 1997, slik at årgangene f.o.m. 1993 mangler. Dette betydde et økende behov for lagringskapasitet for Samfunnsliv, noe som har ført til at jeg har fått tildelt plass på to nye internett-servere(datamaskiner) i USA. Dette er en gratis tjeneste, slik at vi unngår pengebruk i denne sammenhengen.

Samfunnsliv-utgavene (1997, 1998 samt 1999-årgangen) er nå overført fra Telenors server til en amerikansk serverne. Men hovedadressen til Samfunnsliv på internett vil forbli den samme:

http://home.online.no/~dagoj/SAMFLIV.HTM.

Man blir automatisk ført over til den nye serveren i USA og Samfunnsliv. Hvis folk ønsker å ha den direkte adressen til Samfunnsliv på denne serveren i USA, er adressen

http://samfunnsliv.freeservers.com/samstarten.htm

Velkommen til Samfunnsliv på nettet! Ta et besøk til en tidløs avis!

 

*************************************************************

Tilbake til SAMFUNNSLIVs hovedside