ORGAN FOR MENTAL, SOSIAL OG ØKONOMISK NYORIENTERING

 

VÅRT MÅL: Et fritt levende selvvirksomt samfunn
VÅR METODE: Selvkontroll og hensynsløs, men objektiv kritikk
VÅRT MIDDEL: Ny livsorientering bygget på Kristusimpulsen
VÅRT MOTTO: Riv ned alle gjerder som skiller menneskene og hindrer dem fra å oppleve og erkjenne våre dype fellesinteresser innenfor vårt felles samfunn. Frem med helhetsfølelsen og totalitetsbevisstheten. Ned med partipolitikken og klassekampen. Frem med de frie levende selvvirksomme samfunn

 

Internett-utgaven av den sosial-psykologiske og samfunnskritiske avisen SAMFUNNSLIV legger ut utvalgte artikler fra papirutgaven som utkommer hver 14.dag. SAMFUNNSLIV er en ikke-kommersiell avis som trykkes ved hjelp av midler fra abonnenter og givere og drives helt og holdent av idealister uten noen som helst form for avlønning eller andre goder.
I denne Internett-utgaven av SAMFUNNSLIV har du også anledning til å ytre deg fritt om artikler fra avisen eller andre saker som opptar deg i dagens og morgendagens samfunn. Send korte innlegg via e-mail til Internett-utgavens redaktør og mannen bak hjemmesiden FABULA:
DAG OVE JOHANSEN
så kan det hende at ditt innlegg havner på nettet!

 

SAMFUNNSLIV

Sosialpsykologisk avis
Grunnlagt 1931
Bertram D. Brochmann (grunnlegger)